Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.

UNIZA získala niekoľkomiliónové významné granty, zamerané na dopravné prostriedky aj zdravotníctvo

Aj keď oblasť vedy a výskumu čerpá eurofondy s ťažkosťami a veľa peňazí v nej prepadlo, Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) sa v získavaní výskumných dotácií úspešne darí. Hneď po bratislavských univerzitách získala najväčší počet grantov z pozície hlavného žiadateľa. Celkovo by mala získať 40 miliónov eur , pričom z výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu v oblasti dopravných prostriedkov získala významný 14-miliónový grant, ktorý patrí medzi najväčšie v tomto programovom období. UNIZA získala aj ďalšie  veľké výskumné granty (dopytovo orientované výzvy): Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov (14 mil. eur), Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry (11,6 mil. eur). Financie aktuálnych výziev sú v porovnaní z predchádzajúcimi výzvami viac orientované smerom k univerzitám, najviac peňazí z eurofondových projektov UNIZA vyčlení na technológie a mzdy. Aj vďaka týmto projektom sa na Žilinskej univerzite v Žiline vytvorili podmienky pre financovanie výskumných tímov, motiváciu vedcov, ako aj na obnovu výskumnej infraštruktúry, ktorá svojou kvalitou vo svete veľmi rýchlo napreduje. Viac si prečítate v rozhovore s pánom riaditeľom Hadzimom z Výskumného centra UNIZA v článku Podmienky na vedu sa zlepšia, mladí však odišli, hovorí šéf Výskumného centra na Žilinskej univerzite – Denník E (dennikn.sk).

 

 

Projekty biobánk pomôžu liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

Na Slovensku štartuje významný projekt založenia a prevádzkovania systému biobánk - BioFord, o ktorý sa tímy odborníkov na Ministerstve zdravotníctva SR (MZ SR), Univerzite Komenského (UK) a Slovenskej akadémii vied (SAV), spolu s ďalšími slovenskými priekopníkmi, vrátane Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), intenzívne zasadzovali už niekoľko rokov. Vďaka projektu financovanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ v celkovej výške približne 18,7 mil. eur sa začína budovať biobanka ako systémové úložisko biologických vzoriek (tkanivá, bunky, krv a iné telesné tekutiny) od pacientov i zdravých ľudí. Biobanka zabezpečí zosieťovanie relevantných vedeckých pracovísk a prostredníctvom medzinárodných spoluprác  tak zlepší diagnostiku liečby.
Neoddeliteľnou súčasťou je aj projekt digitálnej biobanky – DigiBiobanka, na ktorom spolupracuje UNIZA, JLF UK v Martine, MZ SK a ďalší odborníci. DigiBiobanka zabezpečuje bioinformatickú časť ako aj archiváciu digitálnych záznamov a využívanie algoritmov umelej inteligencie, ktoré umožnia prepájať a nachádzať súvislosti medzi výsledkami analýz a klinickými dátami. Svoje know-how v oblasti informačných technológií na generovanie a analýzu dátových balíkov, vrátane „omics“ riešení, poskytnú odborníci z UNIZA. Špeciálnym prístrojom naskenujú vzorku tak, že sa na ňu vedec nebude musieť opakovane dívať pod mikroskopom, len si ju zväčší v PC. Vďaka digitálnej biobanke sa môže spojiť s kolegom na konci sveta a vymieňať si skúsenosti. Digitálna biobanka vznikne na UNIZA, naskenuje všetky vzorky a elektronicky ich uchová.
Spolupráca UNIZA s Jesseniovou lekárskou fakultou na UK funguje už desaťročia. Pedagógovia a vedci oboch univerzít aj prostredníctvom týchto spoluprác prepájajú technikov a medikov a prinášajú synergiu výskumu v medicínskej a informačnej oblasti.

 

eTwinning inšpiruje, zdokonaľuje a aktivuje Váš potenciál pre sebarozvoj

Existujú učitelia, ktorí sa vzdelávajú a rastú spolu so študentmi celý svoj profesijný a niekedy aj osobný život. Sú súčasťou veľkého programu dištančného vzdelávania – eTwinning, v ktorom dramaticky vzrástol počet účastníkov. 1760% nárast účastníkov prekonal očakávania aj tímu pracovníkov eTwinning na Žilinskej univerzite v Žiline. Webináre eTwinning sú určené pre učiteľov všetkých typov materských, základných, stredných škôl a vysokých škôl.
Do portálu eTwinning sa dá bezplatne a nezáväzne registrovať. Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu) a v prípade voľnej kapacity je umožnená účasť aj ďalším nadšeným ľuďom, ktorí nie sú učitelia a môžu sa prihlásiť cez info@etwinning.sk. Účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti. Program eTwinning je súčasťou Erasmus+ a je podporovaný a odporúčaný aj MŠVVaŠ SR.  
eTwinning je prepracovaný program, ktorý na Slovensku funguje už 16 rokov. O rozvoj programu eTwinning na Slovensku sa stará Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline. V súčasnosti zažíva zlaté časy, extrémny dopyt je po vzdelávaní v oblasti projektového vyučovania s využitím webových nástrojov. Momentálne sú veľmi atraktívne tvorivé inšpirácie ako súčasť vyučovacieho procesu ako napr. Quizziz, Nearpod, Wordwall, Mindmeinster, Kahoot, LearningApps a mnohé iné nástroje.

 

Adriana Valentovičová a Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA

 

CHCEM ODOBERAŤ UNIZA NEWSLETTER

 

Ak nechcete dostávať naše e-maily, stačí sa odhlásiť .