Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.

 


V čom je UNIZA v máji výnimočná?

Na medzinárodný sviatok práce sa už tradične vztýčil prvý máj spolu s klávesnicami a DVDčkami na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA a o kúsok ďalej bolo vidieť rekonštrukčné stavebné práce na budovách Strojníckej fakulty, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA a v budove HB, kde sa nachádza aj Ústav telesnej výchovy (ÚTV UNIZA). Symbolika 1. mája, aj vzhľadom na meniaci sa charakter spoločnosti, je v našich podmienkach naplnená reálnou prácou.

Univerzitný kampus sa stále zveľaďuje, budovy sa modernizujú, zrekonštruované internáty už nedočkavo čakajú na príchod študentov, rovnako ako vynovené laboratóriá a vnútorné priestory fakúlt. Cieľ UNIZA ako najmodernejšieho univerzitného kampusu v blízkosti lesoparku je jasný, svojim študentom a zamestnancom chce vychádzať vždy v ústrety, dať zo seba len to naj – od rozľahlého areálu a inšpirujúceho univerzitného námestia s fantastickým výhľadom na Malú Fatru, cez kvalitnú stravu v Novej menze, pestrú ponuku až 24 športov ÚTV UNIZA až po najnovšie technológie v moderných laboratóriách. Samozrejmosťou je pestrá paleta vzdelávania a prepojenia na prax.

Výsledkom môžu byť nadšení a motivovaní ľudia, študenti aj zamestnanci UNIZA, ktorí sami prinášajú skvelé príležitosti pre rast a rozvoj, samého seba a UNIZA zároveň.

 

V spolupráci študent, univerzita a partner z praxe majú benefit všetci

Úspech študenta sa skladá predovšetkým z jeho schopnosti a motivácie, no dôležitú úlohu zohráva aj univerzita a jej prostredie. V minulom akademickom roku Žilinská univerzita v Žiline vybrala a ocenila z tisícov záverečných prác svojich študentov sedem najlepších. Ich autori priniesli nové riešenia na základe potrieb spoločností, s ktorými intenzívne spolupracovali. Výstupom z nich sú inovatívne zariadenia, úžitkové vzory a patenty, návrh stavby budúcnosti, založenie občianskeho združenia alebo aj ďalší výskum pre potreby priemyslu.

Ako zvládnuť školu úspešne a otvoriť dvere pre povolanie budúcnosti? Študenti najlepších záverečných prác prinášajú niekoľko overených odporúčaní. Aj také univerzálne platné ako napríklad: „Nerobte prácu z donútenia, vyberte si niečo, čo Vás bude baviť. Čo Vás nadchne, a tým sa vžijete s prácou.“

Viete, kto to povedal? Predsa jeden z najlepších študentov :). Odpoveď nájdete na dalito.sk.

 

Prostredníctvom dobrovoľníctva sa dá získať certifikát

Študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity v Žiline sa zapájajú do humanitárnych aktivít Slovenského Červeného kríža územného spolku Žilina (SČK) už štvrtý rok. Rozvíjajú sa po profesionálnej aj ľudskej stránke, aby prinášali ľudom nezištnú pomoc. Ako dobrovoľníci absolvovali aj 33 hodinový kurz prvej pomoci, Kurz trénera zážitkovej pomoci alebo First responder.

Študenti, ktorí absolvujú 33 hodinový kurz prvej pomoci, získajú medzinárodný certifikát o absolvovaní prvej pomoci. Po jeho absolvovaní môžu pomáhať pri aktivitách SČK, alebo si ďalej rozširovať vzdelanie v tejto oblasti a zúčastňovať sa praktických tréningov, čo ich následne oprávňuje vykonávať prácu, ako napríklad ukážky prvej pomoci pre verejnosť, práca s deťmi a mládežou, skautský zdravotník alebo člen Dobrovoľného hasičského zboru. Študenti takto vypomáhajú ako zdravotný dozor na rôznych podujatiach alebo detských táboroch.

Čo plánujú študenti Fakulty bezpečnosti a inžinierstva (FBI UNIZA) a členovia SČK v tomto roku? Ešte pred 8. májom - Deň Svetového Červeného kríža o nás informovali na myzilina.sme.sk.

 

Adriana Valentovičová a Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA

 

CHCEM ODOBERAŤ UNIZA NEWSLETTER

 

Ak nechcete dostávať naše e-maily, stačí sa odhlásiť .