Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.

 

 

Otvárame nové predmety a dvere do úspešnej budúcnosti

Pre veľký potenciál využitia bezpilotných prostriedkov (dronov, UAV), Fakulta prevádzky ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) zaviedla dva nové predmety: Prevádzka bezpilotných prostriedkov a Letový výcvik bezpilotných lietadiel. Prostredníctvom týchto predmetov môžu študenti získať Povolenie pre pilota bezpilotného lietadlá (UAV), ktoré je podmienkou pre výkon leteckých prác. Študenti sa naučia ovládať UAV formou praktických letov a budú sa perfektne orientovať v oblasti praktickej prevádzky UAV vrátane legislatívnych podmienok.

Do kurzu UAV sa môže prihlásiť ktokoľvek. V rámci štúdia majú študenti teóriu zadarmo, praktické lety sú tiež v rámci predmetu. Skúšky na Dopravnom úrade sú platené. Ak by chcel ktokoľvek získať oprávnenie operátora UAV, fakulta organizuje platené zrýchlené kurzy.

Moderná doba si žiada špecializovaných odborníkov, ktorými sa študenti stavajú už počas vysokoškolského štúdia. Nové predmety vytvárajú fakulty na Žilinskej univerzite radi a aktuálne, vždy podľa požiadaviek trhu a aj záujmu študentov. 

 

Študuj technológie a chráň svoj nápad

Motto tohtoročného Svetového dňa duševného vlastníctva je: Chráň svoj nápad! Centrum pre transfer technológií Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline ( CTT UVP UNIZA) vytvára jedinečnú univerzitnú platformu v regióne a pomáha rozvíjať talenty študentov počas štúdia. Rovnako pomáha vynaliezavým študentom pri ochrane originálnych nápadov vytvorených počas štúdia na UNIZA ako sú napríklad smart volant, akčná kamera na paraglidingovom klzáku alebo záchranárska guľa.

Skúsenosti s prípravou a podaním patentovej prihlášky majú za sebou aj Marek, ktorý navrhol spolu s výskumníkmi a svojimi pedagógmi záchranársku guľu na pomoc pri nehodách v tuneloch alebo Adrián, ktorý počas svojho doktorandského štúdia spolupracoval s kolegami z UNIZA na vývoji smart volantu ako aj viacerých ďalších, už aj chránených, výsledkoch výskumu.

Súčasťou CTT UVP UNIZA je Stredisko patentových informácií SR (PATLIB), ktoré funguje už 5 rokov, rovnako ako informačno-poradenské miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR pre inovácie – „Innoinfo“, ktoré poskytuje malým a stredným podnikom, technickej verejnosti a ostatným používateľom základné informácie o možnostiach priemyselno-právnej ochrany technických riešení v Slovenskej republike.

 

AIR TRITIA – čistejšie ovzdušie pre mestá a kraje

Na plnohodnotný a zdravý život potrebujeme kvalitné životné podmienky. Univerzitné prostredie Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) prostredníctvom technologických zlepšení prispieva k riešeniu problému znečisťovania, úspešne dokončilo výskum v medzinárodnom projekte AIR TRITIA.

Výsledky tri a pol ročnej práce na projekte AIR TRITIA fungujú ako otvorený expertný systém riadenia kvality ovzdušia (AQMS) podporený vedeckými poznatkami. Najvýznamnejšími výstupmi projektu sú stratégie riadenia kvality ovzdušia a akčné plány pre všetky kraje, vojvodstvá a pilotné mestá zúčastnené v projekte.

Mesto Žilina neustále pracuje na zlepšení stavu ovzdušia a výstupy projektu sú mu nápomocné pri rozhodovacích procesoch, dokonca budú bližšie k občanovi - budú prepojené na stránku mesta Žilina. Hlavnou inováciou projektu je uplatnenie spoločného prístupu k riadeniu kvality ovzdušia na medzinárodnej úrovni, nielen na lokálnej úrovni mesta.

Medzinárodný projekt AIR TRITIA zameraný na kvalitu ovzdušia v pohraničnom regióne TRITIA riešilo konzorcium zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Informovali o nás aj globalnews.sk.

 

Adriana Valentovičová a Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA

 

CHCEM ODOBERAŤ UNIZA NEWSLETTER

 

Ak nechcete dostávať naše e-maily, stačí sa odhlásiť .