Nezobrazuje sa Vám e-mail správne? Kliknite sem.

 

 

UNIZA pristupuje k transformácií Fakulty humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline sa rozhodla po niekoľkoročnej diskusii pristúpiť k transformácii Fakulty humanitných vied, ktorá vykazuje dlhodobo neudržateľný trend financovania svojho chodu v prostredí slovenského vysokého školstva. Vedenie univerzity má záujem o plynulý prechod fakulty na výkonový ústav zameraný na vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť v oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva v prostredí modernej univerzity.

 

FRI súťaží na Fakulte riadenia a informatiky sa zúčastnilo viac ako 110 stredných škôl

Koncom minulého týždňa sa uskutočnili finálové kolá FRI súťaží pre šikovné stredoškoláčky a stredoškolákov! Celkovo sa do FRI súťaží prihlásilo 503 súťažiacich (Junior kóder/kóderka – 174, Junior manažér/manažérka – 144, 3D tlač – 185) z viac ako 110 stredných škôl prakticky z celého Slovenska.

Finalisti súťaže 3D tlače mali možnosť pracovať nielen s osvedčenými tlačiarňami Prusa, ktoré sú považované za spoľahlivý štandard, ale aj spoznať nového hráča na trhu komerčných 3D tlačiarní, spoločnosť Bambu Lab, a ich model A1 mini s možnosťou tlače vo viacerých farbách. Zároveň mohli preskúmať aj otvorené komunitné projekty 3D tlačiarní od komunít Voron a Vzbot, ktoré v mnohých ohľadoch vytvárajú smerovanie pre spotrebiteľské komerčné 3D tlačiarne. Súťažnú téma Hracia kocka pre kasíno vzbudila v súťažiacich niekoľko otázok, no najčastejšou bola:  „Ako súvisí vyvážená hracia kocka a soľ?“  Pravdou je, že práve vďaka tejto ingrediencii sa podarilo nájsť úspešne riešenie vybranej témy.

 

Otvorenie inteligentného Dopravného laboratória na Katedre železničnej dopravy FPEDAS UNIZA

Dopravné laboratórium Katedry železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline (KŽD FPEDAS UNIZA) oslavuje tento rok 30. výročie! K tomuto dôležitému míľniku a súčasne k úplnej modernizácii dopravného laboratória pripravuje katedra železničnej dopravy (KŽD) jedinečnú udalosť pre svojich partnerov, absolventov a širokú verejnosť - „Otváračku dopravného laboratória KŽD“.

Otváračka dopravného laboratória KŽD - točenica" ponúkne neopakovateľnú príležitosť nahliadnuť do inovatívneho sveta dopravy. Hlavnou atrakciou bude 100 metrov dlhé modelové koľajisko, ktoré je jedinečné v celej Európe a ktorého moderné zariadenia budú v pohybe aj v priebehu podujatia. V piatok 5. apríla bude toto technologicky najvyspelejšie dopravné laboratórium otvorené pre absolventov katedry železničnej dopravy a v sobotu 6. apríla bude otvorené pre verejnosť.

Návštevníci budú mať možnosť obdivovať revolučné technológie železničnej dopravy, unikátnu výstavu obrazov Sadze a otvorené učebne s dizajnovým graffiti na stenách. Nebudú chýbať ani všetky typy hodín, od klasických staničných hodín až po digitálne. Samozrejmosťou sú vystavené najnovšie 3D modely vozňov a špeciálny suvenír ako darček pre všetkých návštevníkov.


Adriana Valentovičová a Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA

CHCEM ODOBERAŤ UNIZA NEWSLETTER

 

Ak nechcete dostávať naše e-maily, stačí sa odhlásiť .