Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:office365:migracia

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
zu:net:office365:migracia [2020/04/02 13:07]
mh
zu:net:office365:migracia [2020/04/03 12:51]
mh
Riadok 7: Riadok 7:
   * študentské účty UPN@stud.uniza.sk,​ synchronizované s UNIZA LDAP, boli vytvorené,   * študentské účty UPN@stud.uniza.sk,​ synchronizované s UNIZA LDAP, boli vytvorené,
  
-===== Súčasný stav na UNIZA  =====+===== Stav pred migráciou ​na UNIZA  =====
  
 {{:​zu:​net:​office365:​o365-m-01.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​office365:​o365-m-01.jpg?​600|}}
Riadok 110: Riadok 110:
 \\ \\
 ---- ----
-[[zu:​net:​office365:​zilinskauniverzita|Office 365 na UNIZA]] \\+[[zu:​net:​office365:​zilinskauniverzita|Office 365]] \\
 [[https://​nic.uniza.sk/​nms|UNIZA NMS]] \\ [[https://​nic.uniza.sk/​nms|UNIZA NMS]] \\
 +**Kontakt:​** [[mailto:​helpdesk-office365@uniza.sk|helpdesk-office365@uniza.sk]] \\
 +
  
  
zu/net/office365/migracia.txt · Posledná úprava: 2020/04/03 12:51 od mh