Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:openstack:cloud1

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
Posledná revízia Both sides next revision
zu:net:openstack:cloud1 [2018/06/26 10:51]
lk
zu:net:openstack:cloud1 [2018/06/26 10:54]
lk
Riadok 10: Riadok 10:
  
 ==== Návody ==== ==== Návody ====
 +
 +Skôr ako vytvoríte prvý virtuálny server, je vhodne si pripravit sieťovú konfigurácie.
 +Tu je pár návodov ako začať.
  
 [[zu:​net:​openstack:​network:​networks|Vytvorenie siete - Networks]] \\ [[zu:​net:​openstack:​network:​networks|Vytvorenie siete - Networks]] \\
Riadok 21: Riadok 24:
 [[zu:​net:​openstack:​compute:​images|Obrazy pre vytváranie virtuálnych serverov - Images]] \\ [[zu:​net:​openstack:​compute:​images|Obrazy pre vytváranie virtuálnych serverov - Images]] \\
 [[zu:​net:​openstack:​compute:​keypairs|Vytvorenie kľúčov - Key Pairs]] \\ [[zu:​net:​openstack:​compute:​keypairs|Vytvorenie kľúčov - Key Pairs]] \\
-[[zu:​net:​openstack:​compute:​instances|Správa virtuálnych serverov - Instances]] \\+[[zu:​net:​openstack:​compute:​instances|Správa ​a vytváranie ​virtuálnych serverov - Instances]] \\
  
 ---- ----
 [[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]] [[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]]
zu/net/openstack/cloud1.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 11:12 od lk