Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:openstack:cloud1

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:net:openstack:cloud1 [2018/06/26 10:54]
lk
zu:net:openstack:cloud1 [2018/06/26 11:12]
lk
Riadok 11: Riadok 11:
 ==== Návody ==== ==== Návody ====
  
-Skôr ako vytvoríte prvý virtuálny server, je vhodne ​si pripravit sieťovú ​konfigurácie.+Skôr ako vytvoríte prvý virtuálny server, je vhodné ​si pripravit sieťovú ​konfiguráciu.
 Tu je pár návodov ako začať. Tu je pár návodov ako začať.
  
Riadok 28: Riadok 28:
 ---- ----
 [[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]] [[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]]
 +
zu/net/openstack/cloud1.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 11:12 od lk