Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:openstack:compute:images

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

zu:net:openstack:compute:images [2018/06/26 10:28]
lk vytvorené
zu:net:openstack:compute:images [2018/06/26 10:28] (aktuálne)
lk vytvorené
zu/net/openstack/compute/images.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:28 od lk