Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:openstack:compute:instances

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Posledná revízia Both sides next revision
zu:net:openstack:compute:instances [2018/06/26 10:40]
lk vytvorené
zu:net:openstack:compute:instances [2018/06/26 10:41]
lk
Riadok 5: Riadok 5:
 Voľba :  Project > Compute > Instances \\ Voľba :  Project > Compute > Instances \\
  
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-01.jpg?​600|}}
  
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-02.jpg?​600|}}
 +
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-03.jpg?​600|}}
 +
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-04.jpg?​600|}}
 +
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-05.jpg?​600|}}
 +
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-06.jpg?​600|}}
 +
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-07.jpg?​600|}}
 +
 +
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-09.jpg?​600|}}
 +
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-10.jpg?​600|}}
 +
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-11.jpg?​600|}}
  
-{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-view-01.jpg?​600|}} 
  
 ---- ----
 [[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]] [[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]]
  
zu/net/openstack/compute/instances.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:48 od lk