Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:openstack:compute:instances

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:net:openstack:compute:instances [2018/06/26 10:41]
lk
zu:net:openstack:compute:instances [2018/06/26 10:48]
lk
Riadok 6: Riadok 6:
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-01.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-01.jpg?​600|}}
 +
 +Voľba "​Launch Instance"​ - vytvorenie a spustenie novej inštancie virtuálneho serveru.
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-02.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-02.jpg?​600|}}
 +
 +Vybrať obraz (Image) z ktorého sa bude vytvárať inštancia.
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-03.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-03.jpg?​600|}}
 +
 +Vybrať "​Flavor"​ - prideliť zdroje (CPU,​RAM,​HDD,​...) inštancii.
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-04.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-04.jpg?​600|}}
 +
 +Priradiť privátnu sieť.
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-05.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-05.jpg?​600|}}
 +
 +Priradiť "​Security Groups"​.
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-06.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-06.jpg?​600|}}
 +
 +Priradiť kľúč pre ssh prihlásenie.
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-07.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-07.jpg?​600|}}
  
 +Proces vytvárania nového virtuálneho serveru.
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-09.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-09.jpg?​600|}}
 +
 +Podrobnejšie zobrazenie parametrov virtuálneho serveru.
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-10.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-10.jpg?​600|}}
 +
 +Pripojenie na konzolu. "Click to show only console"​
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-11.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-inst-11.jpg?​600|}}
zu/net/openstack/compute/instances.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:48 od lk