Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:openstack:compute:keypairs

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Posledná revízia Both sides next revision
zu:net:openstack:compute:keypairs [2018/06/26 10:30]
lk vytvorené
zu:net:openstack:compute:keypairs [2018/06/26 10:31]
lk
Riadok 5: Riadok 5:
 Voľba :  Project > Compute > Key Pairs \\ Voľba :  Project > Compute > Key Pairs \\
  
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-key-01.jpg?​600|}}
 +
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-key-02.jpg?​600|}}
 +
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-key-03.jpg?​400|}}
  
-{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-view-01.jpg?​600|}} 
  
 ---- ----
 [[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]] [[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]]
  
zu/net/openstack/compute/keypairs.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:38 od lk