Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:openstack:compute:overview

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Posledná revízia Both sides next revision
zu:net:openstack:compute:overview [2018/06/26 09:39]
lk vytvorené
zu:net:openstack:compute:overview [2018/06/26 09:40]
lk
Riadok 3: Riadok 3:
 Voľba :  Project > Compute > Overview \\ Voľba :  Project > Compute > Overview \\
  
-{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-view-01.jpg?​400|}}+{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-view-01.jpg?​600|}}
  
 ---- ----
 [[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]] [[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]]
  
zu/net/openstack/compute/overview.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 09:44 od lk