Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:openstack:network:securitygroups

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:net:openstack:network:securitygroups [2018/06/26 10:22]
lk
zu:net:openstack:network:securitygroups [2018/06/26 10:25] (aktuálne)
lk
Riadok 6: Riadok 6:
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​network:​os-net-secgrp-01.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​network:​os-net-secgrp-01.jpg?​600|}}
 +
 +Voľba "​Create Security Group" - vytvorenie novej skupiny pre pravidlá.
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​network:​os-net-secgrp-02.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​network:​os-net-secgrp-02.jpg?​600|}}
 +
 +
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​network:​os-net-secgrp-03.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​network:​os-net-secgrp-03.jpg?​600|}}
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​network:​os-net-secgrp-04.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​network:​os-net-secgrp-04.jpg?​600|}}
 +
 +Pravidlo pre povolenie ssh komunikacie z IP adries univerzity.
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​network:​os-net-secgrp-05.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​network:​os-net-secgrp-05.jpg?​600|}}
 +
 +Pravidlo pre povolenie ICMP komunikacie z IP adries univerzity.
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​network:​os-net-secgrp-06.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​network:​os-net-secgrp-06.jpg?​600|}}
zu/net/openstack/network/securitygroups.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:25 od lk