Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:sso

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Posledná revízia Both sides next revision
zu:net:sso [2008/09/26 15:18]
lk vytvorené
zu:net:sso [2008/09/26 15:18]
lk
Riadok 6: Riadok 6:
 ===== Podporované aplikácie ===== ===== Podporované aplikácie =====
  
-    * [[zu:​net:​nms|NMS]] Network Management System ​\\ +    * [[zu:​net:​nms|NMS]] Network Management System ​ 
-    * [[http://​forum.uniza.sk/​|FORUM]] Univerzitne Fórum ​\\ ,+    * [[http://​forum.uniza.sk/​|FORUM]] Univerzitne Fórum ​ ,
    
  
zu/net/sso.txt · Posledná úprava: 2009/12/15 11:41 od lk