Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:stud:email

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia Both sides next revision
zu:net:stud:email [2011/10/06 12:48]
formanek
zu:net:stud:email [2018/09/27 17:48]
lk
Riadok 6: Riadok 6:
  
  
-  * Kapacita e-mailovej schránky je stanovená na 100MB.+  * Kapacita e-mailovej schránky je stanovená na 200MB.
   * Predpokladom korektného využívania služieb je [[zu:​net:​ecert|inštalácia certifikátu]] certifikačnej autority rezortu školstva [[http://​www.ecert.sk/​ca/​|E-cert]].   * Predpokladom korektného využívania služieb je [[zu:​net:​ecert|inštalácia certifikátu]] certifikačnej autority rezortu školstva [[http://​www.ecert.sk/​ca/​|E-cert]].
   ​   ​
 ===== Ako na to? ===== ===== Ako na to? =====
 Svoj účet si musíte predovšetkým [[zu:​net:​stud:​upn|aktivovať]]. Svoj účet si musíte predovšetkým [[zu:​net:​stud:​upn|aktivovať]].
 +
 +[[zu:​net:​stud:​email:​faq|FAQ - časté problémy]] ​ \\
  
 [[zu:​net:​stud:​|Prejsť na hlavnú stránku STUDent]] [[zu:​net:​stud:​|Prejsť na hlavnú stránku STUDent]]
  
zu/net/stud/email.txt · Posledná úprava: 2019/12/17 07:54 od lk