Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:stud:email

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
zu:net:stud:email [2015/12/09 09:10]
lk
zu:net:stud:email [2019/10/09 08:30]
Riadok 1: Riadok 1:
-====== Študentský e-mail ====== 
- 
-  * S prideleným UPN sa k svojmu študentskému e-mailu môžete prihlásiť pomocou ​ 
-  - [[zu:​net:​stud:​email:​webmail|webmailu]] (teda webového rozhrania) 
-  - [[zu:​net:​stud:​email:​klienti|e-mailového klienta]] 
- 
- 
-  * Kapacita e-mailovej schránky je stanovená na 100MB. 
-  * Predpokladom korektného využívania služieb je [[zu:​net:​ecert|inštalácia certifikátu]] certifikačnej autority rezortu školstva [[http://​www.ecert.sk/​ca/​|E-cert]]. 
-  ​ 
-===== Ako na to? ===== 
-Svoj účet si musíte predovšetkým [[zu:​net:​stud:​upn|aktivovať]]. 
- 
-[[zu:​net:​stud:​email:​faq|FAQ - časté problémy]] ​ \\ 
- 
-[[zu:​net:​stud:​|Prejsť na hlavnú stránku STUDent]] 
  
zu/net/stud/email.txt · Posledná úprava: 2019/12/17 07:54 od lk