Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:stud:email:klienti

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:net:stud:email:klienti [2016/10/24 09:17]
lk
zu:net:stud:email:klienti [2018/09/27 17:49] (aktuálne)
lk
Riadok 18: Riadok 18:
  
 [[zu:​net:​stud:​email:​klienti:​outlook|Microsoft Outlook]] [[zu:​net:​stud:​email:​klienti:​outlook|Microsoft Outlook]]
 +
 +[[zu:​net:​stud:​email:​klienti:​android-gmail|Mobil - Gmail aplikácia]]
 +
  
  
  
 [[zu:​net:​stud:​|Prejsť na hlavnú stránku STUDent]] [[zu:​net:​stud:​|Prejsť na hlavnú stránku STUDent]]
zu/net/stud/email/klienti.txt · Posledná úprava: 2018/09/27 17:49 od lk