Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:stud:upn

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
zu:net:stud:upn [2020/04/02 14:30]
mh
zu:net:stud:upn [2020/04/02 14:33]
mh
Riadok 23: Riadok 23:
   - Vyplňte krátky formulár a kliknite na tlačidlo **Zmeniť heslo**   - Vyplňte krátky formulár a kliknite na tlačidlo **Zmeniť heslo**
  
-\\ +====== Zabudol som... ====== 
-====== ​Zabudnuté heslo/UPN  ====== +===== UPN ===== 
-[[https://​nic.uniza.sk/​nms/​ldap/​person/​forgotpass2form|Zabudli ste heslo]] ​[[zu:​net:​stud:​upn:​zabudnute_upn| alebo Vaše UPN]]?+Svoje UPN zistíte vyplenním rovnakého formulára , kde ste si už v minulosti svoj účet aktivovali. UPN je tiež vytlačené na papierovom certifikáte k Vášmu elektronickému podpisu, ktorý ste obržali pri zápise (vydaní karty ISIC). 
 +===== Heslo ===== 
 +Prejdite na [[https://​nic.uniza.sk/​nms/​ldap/​person/​forgotpass2form|formulár na zabudnuté ​heslo]] ​
  
 ====== NMS a LDAP  ====== ====== NMS a LDAP  ======
  
-__Po prihlásení sa na stránku ​[[http://​nic.uniza.sk/​nms|http://​nic.uniza.sk/​nms]] si môžete ​v systéme NMS 2.0 pod odkazom "Moje údaje"​ **nastaviť forwarding e-mail** adresu kam sa presmeruje každý nový e-mail prijatý do Vašej schránky @stud.uniza.sk ​+Po prihlásení sa do aplikácie ​[[http://​nic.uniza.sk/​nms|NMS]] si môžete pod odkazom "Moje údaje"​ **nastaviť forwarding e-mail** adresu kam sa presmeruje každý nový e-mail prijatý do Vašej schránky @stud.uniza.sk ​
  
-Tento atribút si nastavte, ak študentský e-mail z rozličných príčin nemôžete/​nechcete používať.__ +Tento atribút si nastavte, ak študentský e-mail z rozličných príčin nemôžete/​nechcete používať.
  
 Ďalšie informácie o NMS a LDAP získate na týchto stránkach : Ďalšie informácie o NMS a LDAP získate na týchto stránkach :
Riadok 39: Riadok 41:
  
 [[zu:​net:​stud:​|Prejsť na hlavnú stránku STUDent]] [[zu:​net:​stud:​|Prejsť na hlavnú stránku STUDent]]
- 
- 
- 
zu/net/stud/upn.txt · Posledná úprava: 2020/04/02 14:33 od mh