Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:sw:matlab

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
zu:sw:matlab [2017/11/28 08:34]
lk
zu:sw:matlab [2019/10/22 09:17] (aktuálne)
lk
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Matlab ====== ====== Matlab ======
 +
  
  
Riadok 12: Riadok 13:
   * stiahnuť, nainštalovať Matlab   * stiahnuť, nainštalovať Matlab
   * používať Matlab   * používať Matlab
 +
 +[[https://​www.humusoft.cz/​events/​|Humusoft - pripravované akcie]] \\
 +{{ :​zu:​sw:​matlab_uniza_plan_akcii.pdf |Aktuálne školenia pre rok  2019}} \\
 +{{ :​zu:​sw:​roadshow_ml_2019_za.pdf | Prediktívna údržba v prostredí
 +MATLAB a Simulink -- Štvrtok, 7.11.2019 (Žilina)}} \\
 +{{ :​zu:​sw:​pozvanka_cm_zilina.pdf | FEM SIMULÁCIE -- Štvrtok, 7.11.2019 (Žilina) }} \\
 +
  
 [[http://​www.uniza.sk/​matlab/​|Matlab INFO]] [[http://​www.uniza.sk/​matlab/​|Matlab INFO]]
Riadok 23: Riadok 31:
 Okrem uvedených služieb máte možnosť absolvovať online kurzy MATLAB Online ​ Okrem uvedených služieb máte možnosť absolvovať online kurzy MATLAB Online ​
 Training Suite. ​ Training Suite. ​
-[[https://​trainingenrollment.mathworks.com/​selfEnrollment?​code=CRNMYXV2XPVG|https://​trainingenrollment.mathworks.com/​selfEnrollment?​code=CRNMYXV2XPVG]]+[[https://​trainingenrollment.mathworks.com/​selfEnrollment?​code=CRNMYXV2XPVG|https://​trainingenrollment.mathworks.com/​selfEnrollment?​code=CRNMYXV2XPVG]] ​\\ 
 +Nový online kurz [[https://​www.humusoft.sk/​blog/​20190531-symbolic-math/​|Introduction to Symbolic Math with MATLAB]].
  
 Technické články a Novinky pre Matlab a Simulink [[https://​www.mathworks.com/​company/​edu_digest/​current.html|https://​www.mathworks.com/​company/​edu_digest/​current.html]] Technické články a Novinky pre Matlab a Simulink [[https://​www.mathworks.com/​company/​edu_digest/​current.html|https://​www.mathworks.com/​company/​edu_digest/​current.html]]
zu/sw/matlab.1511854464.txt.gz · Posledná úprava: 2017/11/28 08:34 od lk