Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:sw:matlab

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:sw:matlab [2019/06/12 08:23]
lk
zu:sw:matlab [2019/06/12 08:24] (aktuálne)
lk
Riadok 28: Riadok 28:
 Okrem uvedených služieb máte možnosť absolvovať online kurzy MATLAB Online ​ Okrem uvedených služieb máte možnosť absolvovať online kurzy MATLAB Online ​
 Training Suite. ​ Training Suite. ​
-[[https://​trainingenrollment.mathworks.com/​selfEnrollment?​code=CRNMYXV2XPVG|https://​trainingenrollment.mathworks.com/​selfEnrollment?​code=CRNMYXV2XPVG]]+[[https://​trainingenrollment.mathworks.com/​selfEnrollment?​code=CRNMYXV2XPVG|https://​trainingenrollment.mathworks.com/​selfEnrollment?​code=CRNMYXV2XPVG]] ​\\
 Nový online kurz [[https://​www.humusoft.sk/​blog/​20190531-symbolic-math/​|Introduction to Symbolic Math with MATLAB]]. Nový online kurz [[https://​www.humusoft.sk/​blog/​20190531-symbolic-math/​|Introduction to Symbolic Math with MATLAB]].
  
zu/sw/matlab.txt · Posledná úprava: 2019/06/12 08:24 od lk