Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:sw:matlab

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:sw:matlab [2019/10/22 09:17]
lk
zu:sw:matlab [2020/04/09 10:05] (aktuálne)
lk
Riadok 15: Riadok 15:
  
 [[https://​www.humusoft.cz/​events/​|Humusoft - pripravované akcie]] \\ [[https://​www.humusoft.cz/​events/​|Humusoft - pripravované akcie]] \\
-{{ :​zu:​sw:​matlab_uniza_plan_akcii.pdf |Aktuálne školenia pre rok  2019}} \\ 
-{{ :​zu:​sw:​roadshow_ml_2019_za.pdf | Prediktívna údržba v prostredí 
-MATLAB a Simulink -- Štvrtok, 7.11.2019 (Žilina)}} \\ 
-{{ :​zu:​sw:​pozvanka_cm_zilina.pdf | FEM SIMULÁCIE -- Štvrtok, 7.11.2019 (Žilina) }} \\ 
  
  
zu/sw/matlab.1571728663.txt.gz · Posledná úprava: 2019/10/22 09:17 od lk