Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:sw:matlab:tah:install

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

zu:sw:matlab:tah:install [2017/05/11 14:04]
lk vytvorené
zu:sw:matlab:tah:install [2018/10/29 07:50] (aktuálne)
lk
Riadok 2: Riadok 2:
  
 Spustite inštalačný program. PC musí byť pripojený na internet. Spustite inštalačný program. PC musí byť pripojený na internet.
 +
 +[[https://​www.uniza.sk/​matlab/​matlab-key.php|Aktivačný kľúč]]
  
 {{:​zu:​sw:​matlab:​tah:​matlab-inst-21.jpg?​400|}} {{:​zu:​sw:​matlab:​tah:​matlab-inst-21.jpg?​400|}}
zu/sw/matlab/tah/install.txt · Posledná úprava: 2018/10/29 07:50 od lk