Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:sw:matlab:tah:install:faq

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:sw:matlab:tah:install:faq [2017/10/10 16:10]
lk
zu:sw:matlab:tah:install:faq [2018/03/21 07:59] (aktuálne)
lk
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Matlab - Inštalácia FAQ ====== ====== Matlab - Inštalácia FAQ ======
  
 +\\
 +\\
 == Spustenie inštalačného programu skoncí chybou "Error Finding installer class. An exception occurred while looking for class" == == Spustenie inštalačného programu skoncí chybou "Error Finding installer class. An exception occurred while looking for class" ==
  
Riadok 8: Riadok 10:
 Skopírujte inštalačný program napr. do c:\install\ a odtiaľ spustite inštaláciu. Skopírujte inštalačný program napr. do c:\install\ a odtiaľ spustite inštaláciu.
  
 +\\ 
 +\\
 == Po spustení Matlabu sa zobrazí chybová správa "​License checkout failed. License Manager Error -9. ... " == == Po spustení Matlabu sa zobrazí chybová správa "​License checkout failed. License Manager Error -9. ... " ==
  
zu/sw/matlab/tah/install/faq.txt · Posledná úprava: 2018/03/21 07:59 od lk