User Tools

Site Tools


hpc:navod:vpn

Vzdialený prístup

Cisco VPN

Pre vzdialený prístup (pripojenie z IP adries mimo univerzity) k GRID Clustru mozete použiť Cisco VPN.

Download Cisco VPN

Nakopírujte profil do adresára “C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\Profiles” na 32bit OS alebo “C:\Program Files (x86)\Cisco Systems\VPN Client\Profiles” na 64bit Windows.

Pre prihlásenie použiť účet ako na GRIDe.

Cisco VPN Profile získate od správcu UIKT - Kontakt

hpc/navod/vpn.txt · Last modified: 2013/03/21 08:07 by lk