User Tools

Site Tools


hpc:sw:genome_trax:howto1

Genome Trax

Genome Trax

Cesta k datam : /work/Genome_Trax/2016-06-30/

ANNOVAR

ANNOVAR, cesta k programom : /apps/annovar/

spustenie annovar

$ module load annovar
$ annotate_variation.pl .....

spustenie ANNOVAR v interktívnom režime

vytvorte si pbs skript (interactive.pbs) pre interaktivnu pracu

#!/bin/sh
# nazov vo fronte
#PBS -N interactive

# skript ziada - 1 vypoctovy nod s 12 jadrami, 7GB RAM na jadro 
#        a 12 hodin maximalny cas vypoctu
#PBS -l nodes=1:ppn=12,pmem=7gb,walltime=12:00:00

# Nazov projektu
#PBS -A UNIZA_PROJ

# vypoctova fronta - batch
#PBS -q parallel

# po ukonceni error file - "Simple.err"
#PBS -e Simple.err

# stdout do suboru - "Simple.result"
#PBS -o Simple.result

# zaslanie emailu -b begin, -e end, -a abort
# neposielat email (-n/none).
#PBS -m n

# zaslanie emailu na adresu
#PBS -M user@uniza.sk

# prenos nastavenia prostredia na vypoctovy nod
#PBS -v DISPLAY

# interktivne a povoli X11 forwarding
#PBS -I

spustenie interaktivnej ulohy

$ qsub interactive.pbs

po pripojeni na vypoctovy nod spustite programy

$ module load annovar
$ annotate_variation.pl .....
hpc/sw/genome_trax/howto1.txt · Last modified: 2016/07/27 14:54 by lk