Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:mail

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

zu:net:mail [2013/11/15 09:31]
lk vytvorené
zu:net:mail [2019/11/08 13:42] (aktuálne)
mh [MAIL]
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== MAIL ====== ====== MAIL ======
-pre nic.uniza.sk+ 
 +^            ^                 ^ Server ​pre prichádzajúcu poštu ^ Server pre prichádzajúcu poštu ^ Server pre odchádzajúcu poštu ^ 
 +| Protokol ​    | -               | IMAP               | POP3   | SMTP | 
 +| Server ​      | zamestnanci ​    | mail.uniza.sk ​     ||| 
 +| SMTP-Auth ​   | -               | -                  | -      | Áno  | 
 +| Používateľ ​  | zamestnanci ​    | UPN@uniza.sk ​      ||| 
 +| Heslo        | -               ​|heslo k vášmu účtu ||| 
 +| Zabezpečenie | -               | SSL/​993 ​           | SSL/995 | SSL/465|
  
 ===== Nastavenie automatickej odpovede ===== ===== Nastavenie automatickej odpovede =====
  
 [[zu:​net:​mail:​sieve|Návod]] na nastavenie automatickej odpovede, napríklad dovolenky. [[zu:​net:​mail:​sieve|Návod]] na nastavenie automatickej odpovede, napríklad dovolenky.
zu/net/mail.txt · Posledná úprava: 2019/11/08 13:42 od mh