Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:mail

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:net:mail [2019/11/08 13:42]
mh [MAIL]
zu:net:mail [2020/05/04 12:34] (aktuálne)
lk
Riadok 3: Riadok 3:
 ^            ^                 ^ Server pre prichádzajúcu poštu ^ Server pre prichádzajúcu poštu ^ Server pre odchádzajúcu poštu ^ ^            ^                 ^ Server pre prichádzajúcu poštu ^ Server pre prichádzajúcu poštu ^ Server pre odchádzajúcu poštu ^
 | Protokol ​    | -               | IMAP               | POP3   | SMTP | | Protokol ​    | -               | IMAP               | POP3   | SMTP |
-| Server ​      | zamestnanci ​    | mail.uniza.sk ​     |||+| Server ​      | zamestnanci ​    | mail.uniza.sk ​     | mail.uniza.sk  ​mail.uniza.sk  ​|
 | SMTP-Auth ​   | -               | -                  | -      | Áno  | | SMTP-Auth ​   | -               | -                  | -      | Áno  |
-| Používateľ ​  | zamestnanci ​    | UPN@uniza.sk ​      |||+| Používateľ ​  | zamestnanci ​    | UPN@uniza.sk ​      ​| ​UPN@uniza.sk  ​UPN@uniza.sk  ​|
 | Heslo        | -               ​|heslo k vášmu účtu ||| | Heslo        | -               ​|heslo k vášmu účtu |||
 | Zabezpečenie | -               | SSL/​993 ​           | SSL/995 | SSL/465| | Zabezpečenie | -               | SSL/​993 ​           | SSL/995 | SSL/465|
zu/net/mail.1573216972.txt.gz · Posledná úprava: 2019/11/08 13:42 od mh