Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:openstack:compute:keypairs

Openstack Cloud - Vytvorenie kľúčov - Key Pairs

Vytvorenie kľúčového páru pre ssh prihlásenie do virtuálneho serveru.

ssh -i kluc1.pem centos@158.193.16.x

Voľba : Project > Compute > Key Pairs

Uložiť vytvorený kľúč.


Cloud1

zu/net/openstack/compute/keypairs.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:38 od lk