Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:netinfo

Net Info

Prevádzka počítačovej siete UNIZA-Net.

Siete pripojené na UNIZA-Net majú nasledovných správcov:

Fakulta Správca Tel. Email
Fakulta riadenia a informatiky Ing. Roman Hajtmanek 513 4505 Roman.Hajtmanek@fri.uniza.sk
Elektrotechnická fakulta Ing. Miroslav Markovič, PhD. 513 2229 Miroslav.Markovic@fel.uniza.sk
Stavebná fakulta Ing. Róbert Gabarík 513 5507 Robert.Gabarik@fstav.uniza.sk
Fakulta PEDaS Pavol Ručka 513 3059 Pavol.Rucka@fpedas.uniza.sk
Strojnícka fakulta Ing. Martin Letko 513 2562 Martin.Letko@fstroj.uniza.sk
Fakulta špeciálneho inžinierstva Ing. Juraj Piják 513 6612 Juraj.Pijak@fsi.uniza.sk
Fakulta humanitných vied Ing. Martin Záborský 513 6155 Martin.Zaborsky@fhv.uniza.sk

Informácie o stave uzla siete SANET v Žiline

Informácie môžete získať na telefónnych číslach:

  • +421 907 854 838.

Zásady pre tvorbu e-mailových adries.

Meno.Priezvisko@fakultny-server.uniza.sk.

Postup pri nahlasovaní a odstraňovaní porúch.

Užívatelia poruchu alebo neštandardné chovanie siete riešia v spolupráci so správcom siete na ktorú sú napojení (správca katedrovej siete alebo správca fakultnej siete). Pokiaľ závadu nie je možné riešiť ani z úrovne správcu fakultnej siete správca siete požiada o spoluprácu Centrum IKT(tel.č. 5626556).

Ak je fakultná sieť nefunkčná viac ako 1 hodinu je správca fakultnej siete povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi UNIZA-Net. (tel.č. 5626556).

Aktuálny stav počítačovej siete ŽU

Počítačová sieť UNIZA-Net (University of Zilina Network) je počítačová sieť Žilinskej univerzity. UNIZA-Net bola zriadená pre potreby a odborné zameranie školy a jej pracovísk v oblasti správy, výuky, vedy a výskumu ako aj pre rozvoj nových služieb a aplikácií v oblasti vzdelávania. Sieť pozostáva z prístupových LAN sietí fakúlt, internátov a ostatných pracovísk univerzity, prioritne tvorených štruktúrovaným kabelážnym systémom, vzájomne prepojených prostredníctvom metropolitnej siete (MAN-ŽU) .

MAN-ŽU spája pomocou optických vlákien jednotlivé lokality univerzity a vytvára vysokorýchlostnú chrbticovú sieť využívajúcu technológiu prepínaného 10 gigabitového ethernetu. Aktívne prvky MAN-ŽU sú rozdelené do dvoch základných skupín:

  • jednu skupinu tvoria chrbticové prepínače zabezpečujúce spojenie medzi jednotlivými lokalitami metropolitnej siete,
  • druhú skupinu aktívnych prvkov tvoria prepínače umožňujúce pripojenie lokálnych prístupových sietí a ich začlenenie do VLAN podľa logickej štruktúry nezávisle na fyzickej dislokácii.

Smerovania paketov v chrbticovej sieti je realizované prepínaním na tretej vrstve (L3 switching).

V súlade s projektom boli lokality SvF, FRI, Rektorát, Campus Veľký Diel, Univerzitná knižnica a školské domovy Hliny prepojené rýchlosťou 10Gb alebo 1Gb čo tvorí chrbticu MAN-ŽU.

Ako aktívne prvky sú požité v súlade s už implementovanou technológiou na VD prepínače CISCO 3750.

Centálny prepínač areálu VD Cisco 6509. Prepínač Catalyst 3750x umiestnený v Univerzitnej knižnici zabezpečuje pripojenie celého komplexu internátov na VD, v budúcnosti aj ďalších univerzitných objektov v tejto lokalite a súčasne plní funkciu retundantného routra v prípade výpadku v centrálneho routingu campusu VD.

Na obrázku nižšie sú znázornené jednotlivé optické trasy MAN-ŽU sprevádzkované k dnešnému dňu. Okrem toho je optika položená aj k budovám NR, NS, k Novej menze a k unimu H. Prenosová rýchlosť na prípojkách týchto objektov je 100Mbps.

Topológia siete Topológia siete 40G

Do infraštruktúry SANETu je celá metropolitná sieť pripojená prostredníctvom vysokovýkonného prepínača CISCO Catalyst 6509 po optickej trase s max. rýchlosťou 10GB/s. Následná konektivita do zahraničných sietí je zabezpečená nasledobvne:

  • GEANT - 1Gb/s
  • GTS - 800Mb/s
  • ACOnet a VIX - 10Gb/s
  • CESNET a NIX - 10Gb/s

Vybudovaním optického backbonu mentropolitnej siete, ako aj implementáciou celého projektu SANET II sa na univerzite vytvorili všetky predpoklady na efektívne využívanie najnovších sieťových aplikácií v oblastiach vedy, výskumu a vzdelávania.

zu/net/netinfo.txt · Posledná úprava: 2018/04/17 15:21 od lk