Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:netinfo

Net Info

Prevádzka počítačovej siete UNIZA-Net.

Siete pripojené na UNIZA-Net majú nasledovných správcov:

Fakulta Správca Tel. Email
Fakulta riadenia a informatiky Ing. Roman Hajtmanek 513 4505 Roman.Hajtmanek@fri.uniza.sk
Elektrotechnická fakulta Ing. Miroslav Markovič, PhD. 513 2229 Miroslav.Markovic@fel.uniza.sk
Stavebná fakulta Ing. Róbert Gabarík 513 5507 Robert.Gabarik@fstav.uniza.sk
Fakulta PEDaS Pavol Ručka 513 3059 Pavol.Rucka@fpedas.uniza.sk
Strojnícka fakulta Ing. Roman Poprocký 513 2562 Roman.Poprocky@fstroj.uniza.sk
Fakulta špeciálneho inžinierstva Ing. Juraj Piják 513 6612 Juraj.Pijak@fsi.uniza.sk
Fakulta humanitných vied Ing. Martin Záborský 513 6155 Martin.Zaborsky@fhv.uniza.sk
Univerzitná knižnica Ing. Milan Pilát 513 1451 Milan.Pilat@ukzu.uniza.sk
Rektorát univerzity Ing. Miroslav Brada 513 1854 Miroslav.Brada@uikt.uniza.sk

Informácie o stave uzla siete SANET v Žiline

Informácie môžete získať na telefónnych číslach:

  • +421 905 352 884,
  • +421 907 854 838.

Zásady pre tvorbu e-mailových adries.

Meno.Priezvisko@fakultny-server.uniza.sk.

Postup pri nahlasovaní a odstraňovaní porúch.

Užívatelia poruchu alebo neštandardné chovanie siete riešia v spolupráci so správcom siete na ktorú sú napojení (správca katedrovej siete alebo správca fakultnej siete). Pokiaľ závadu nie je možné riešiť ani z úrovne správcu fakultnej siete správca siete požiada o spoluprácu Centrum IKT(tel.č. 5626556).

Ak je fakultná sieť nefunkčná viac ako 1 hodinu je správca fakultnej siete povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi UNIZA-Net. (tel.č. 5626556).

Aktuálny stav počítačovej siete ŽU

Počítačová sieť UNIZA-Net (University of Zilina Network) je počítačová sieť Žilinskej univerzity. UNIZA-Net bola zriadená pre potreby a odborné zameranie školy a jej pracovísk v oblasti správy, výuky, vedy a výskumu ako aj pre rozvoj nových služieb a aplikácií v oblasti vzdelávania. Sieť pozostáva z prístupových LAN sietí fakúlt, internátov a ostatných pracovísk univerzity, prioritne tvorených štruktúrovaným kabelážnym systémom, vzájomne prepojených prostredníctvom metropolitnej siete (MAN-ŽU) .

MAN-ŽU spája pomocou optických vlákien jednotlivé lokality univerzity a vytvára vysokorýchlostnú chrbticovú sieť využívajúcu technológiu prepínaného 10 gigabitového ethernetu. Aktívne prvky MAN-ŽU sú rozdelené do dvoch základných skupín:

  • jednu skupinu tvoria chrbticové prepínače zabezpečujúce spojenie medzi jednotlivými lokalitami metropolitnej siete,
  • druhú skupinu aktívnych prvkov tvoria prepínače umožňujúce pripojenie lokálnych prístupových sietí a ich začlenenie do VLAN podľa logickej štruktúry nezávisle na fyzickej dislokácii.

Smerovania paketov v chrbticovej sieti je realizované prepínaním na tretej vrstve (L3 switching).

V súlade s projektom boli lokality SvF, FRI, Rektorát, Campus Veľký Diel, Univerzitná knižnica a školské domovy Hliny prepojené rýchlosťou 10Gb alebo 1Gb čo tvorí chrbticu MAN-ŽU.

Ako aktívne prvky sú požité v súlade s už implementovanou technológiou na VD prepínače CISCO 3750.

Centálny prepínač areálu VD Cisco 6509. Prepínač Catalyst 3750x umiestnený v Univerzitnej knižnici zabezpečuje pripojenie celého komplexu internátov na VD, v budúcnosti aj ďalších univerzitných objektov v tejto lokalite a súčasne plní funkciu retundantného routra v prípade výpadku v centrálneho routingu campusu VD.

Na obrázku nižšie sú znázornené jednotlivé optické trasy MAN-ŽU sprevádzkované k dnešnému dňu. Okrem toho je optika položená aj k budovám NR, NS, k Novej menze a k unimu H. Prenosová rýchlosť na prípojkách týchto objektov je 100Mbps.

Topológia siete

Do infraštruktúry SANETu je celá metropolitná sieť pripojená prostredníctvom vysokovýkonného prepínača CISCO Catalyst 6509 po optickej trase s max. rýchlosťou 10GB/s. Následná konektivita do zahraničných sietí je zabezpečená nasledobvne:

  • GEANT - 1Gb/s
  • GTS - 800Mb/s
  • ACOnet a VIX - 10Gb/s
  • CESNET a NIX - 10Gb/s

Vybudovaním optického backbonu mentropolitnej siete, ako aj implementáciou celého projektu SANET II sa na univerzite vytvorili všetky predpoklady na efektívne využívanie najnovších sieťových aplikácií v oblastiach vedy, výskumu a vzdelávania.

zu/net/netinfo.txt · Posledná úprava: 2016/09/28 08:49 od mh

Nástoje stránky