Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:wifi

WiFi sieť Žilinskej univerzity


Warning: Návody na tejto stránke už nie sú aktualizované, použite novú informačnú stránku.


Žilinská univerita je súčasťou eduroam - Education Roaming.
Viac informácii o sieti eduroam nájdete na eduroam.uniza.sk.

WiFi ŽU

WiFi sieť ŽU umožňuje bezdrátový prístup k sieťovým službám pre zamestnancov a študentov ŽU.
V prostredí ŽU nájdete siete s SSID:

  • uniza-wifi - nezabezpečená sieť, voľný prístup na www stránky ŽU, pre úplný pristup nutné web prihlásenie,
  • eduroam - zabezpečená sieť, pre prístup potrebná authorizácia.

Dostupnosť siete

Úplný zoznam prístupových bodov

Zvoľte si blok v zozname umiestnenom pod obrázkom :

Velký diel :

  • NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NI, NJ, Poloprevádzka
  • NR , NS
  • FSI
  • SvF

Obmedzený prístup

Bez prihlásenia je možné pristupovať na www stránky ŽU:
http://www.uniza.sk/
http://intranet.uniza.sk/
http://vzdelavanie.uniza.sk/

Plný prístup

Pre plný prístup k sieti je nutná authorizácia.

Zaregistrujete sa vyplnením formulára - vyplnením formlára sa aktivuje Váš účet.
Informácie o Vašom účte a zmena hesla.
Účty sú uložené v univerzitnej LDAP databáze.

Formát prihlasovacích údajov

Formát prihlasovacích údajov je pre siete uniza-wifi a eduroam rovnaký.

Prihlasovacie meno používajte v tvare login@uniza.sk, login je vaše osobné číslo (možete použiť alternatívny login). Možný login je uvedený v atribúte unizaUidAlternate v NMS.

Študenti môžu použiť login v tvare UPN@stud.uniza.sk, v takom tvare majú aj vytvorený email na stud.uniza.sk .


zu/net/wifi.txt · Posledná úprava: 2021/02/11 09:58 od mh