Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:tv:vlc_playlist

VLC playlist

Šírené multicastom v sieti SANET

Stiahnite si klienta VideoLAN - VLC media player

Nastavenie playlistu

Menu > Tools > Preferences… (Ctrl+P)

V ľavej dolnej časti Show settings zvoľte All

V ľavej časti vyberte: Playlist > Serivces Discovery
vpravo „Service discovery modules“ napíšte sap

V ľavej časti rozkliknite: Playlist > Services Discovery
Zvoľte SAP
Nastavte „SAP multicast address“ na 233.10.47.10

Uložiť nastavenia a reštartovať „VLC media player“

Výber stanice z playlistu

Zobrazeni playlistu:
Menu > View > Playlist (Ctrl+L)

v zozname vyberte: „Network streams (SAP)“

V skupinách HDTV, TV a Radio sú dostupné stanice šírené v rámci siete SANET.

zu/net/tv/vlc_playlist.txt · Posledná úprava: 2018/01/30 23:04 od lk