Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:office365

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
zu:net:office365 [2019/04/30 13:25]
mh [Ako získať Office 365]
zu:net:office365 [2020/04/09 10:44] (aktuálne)
mh [Najčastejšie otázky]
Riadok 1: Riadok 1:
 +{{:​zu:​net:​office365:​ofc365_rgb_orng166-1024x355.png?​nolink&​400|}}
 +\\
 +====== Office 365 na UNIZA ======
  
-===== Office 365 ===== +Všetci študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity v Žiline majú možnosť bezplatne využívať službu [[https://​www.microsoft.com/​sk-sk/​microsoft-365/​academic/​compare-office-365-education-plans?​activetab=tab%3aprimaryr1|Office 365 vo verzii A1 Plus]] ​
  
-Softvér je zdarma dostupný pre tieto domény ​Žilinskej univerzity:+**V súčasnosti aktívne ​domény ​pre Office 365 na UNIZA:**
  
-Študenti:+  * uniza.sk
   * stud.uniza.sk   * stud.uniza.sk
  
-Učitelia: +===== Migrácia účtov =====
-  * fbi.uniza.sk +
-  * fel.uniza.sk +
-  * fhv.uniza.sk +
-  * fpedas.uniza.sk +
-  * fri.uniza.sk +
-  * fstav.uniza.sk +
-  * fstroj.uniza.sk+
  
-__Na využívanie služby teda potrebujete mať vytvorené e-mailové konto v niektorej z vyššie uvedených doménVšetci študenti majú e-mailové konto vytvorené automatickyPotrebná je len jeho [[https://​nic.uniza.sk/​nms/​ldap/​person/​activateaccountform|prvotná aktivácia v LDAP]]. Viac info o [[zu:​net:​ldap|LDAP TU.]]__ \\ +Medzi **23.3– 26.3.2020*prebehla migrácia ​študentských účtov. V súčasnosti sú všetky služby ​synchronizované s AD DS a UNIZA LDAP.
-Kontakt na administrátora [[zu:​net:​stud:​kontakt|TU]] +
-===== Čo všetko získate v rámci služby Office 365? =====  +
-  ​Klasickú inštaláciu Office na počítačoch PC, MAC (Apple)zahŕňajúcu : +
-      * Word +
-      * Access +
-      * Excel +
-      * InfoPath Designer a Filler +
-      * OneNote +
-      * Outlook +
-      * PowerPoint +
-      * Publisher +
-      * Skype for Business (Lync) \\ +
-   Všetok spomínaný softvér sa aktuálne inštaluje **vo verzii 2013 a bude sa priebežne aktualizovať** v súlade so zámerom ​služby ​Office 365\\+
  
-Ďalej získate ​: +Informácie o migrácii - [[zu:net:office365:​migracia|Migrácia študentských účtov 23.3- 26.3.2020]]
-  * Office na mobilných zariadeniach s Androidom, iOS alebo Windows Phone +
-  * Office Online cez webový priehliadač (https://login.microsoftonline.com) +
-  * až 1TB OneDrive +
-  * automatickú synchronizáciu Vašich súborov medzi viacerými zariadeniami a ich okamžitú prístupnosť z akéhokoľvek miesta prostredníctvom webu+
  
 +Informácie o riešení Office 365 na UNIZA pred migráciou [[zu:​net:​office365:​studuniza|Office 365 - tenant s registráciou užívateľov]].
 +\\
 +===== Dostupné služby v rámci Office 365 na UNIZA =====
  
-  +  * Word 
-===== Ako získať Office 365 ===== +  * Excel 
 +  * PowerPoint 
 +  * OneDrive 
 +  * Teams 
 +  * ... 
 +Zoznam všetkých dostupných služieb nájdete [[https://​www.microsoft.com/​sk-sk/​microsoft-365/​academic/​compare-office-365-education-plans?​activetab=tab%3aprimaryr1|tu]]. 
 +V rámci balíčka má každý užívateľ možnosť nainštalovať si **dekstopovú verziu Office 365 až na 5 zariadení**.  
 +\\ 
 +===== Ako sa prihlásiť=====
  
-** Je potrebné sa zaregistrovať. ** +Účty pre Office 365 sú vytvárané automaticky pre všetkých študentov a zamestnancov a sú synchronizované s [[zu:net:​ldap|UNIZA LDAP]].
-  * Využite nasledovný odkaz+
  
- ​[[https://​www.microsoft.com/​en-us/​education/​products/​office/​default.aspx|Registrácia pre študentov a učiteľov]] \\ +{{:zu:​net:​office365:​o365-zu-01.jpg?|}}
  
- +^   ​^ ​ .  ^ 
-\\+| Adresa pre prihlásenie | [[https://​portal.office.com|https://​portal.office.com]] | 
 +| Login | Zamestnanci : **UPN@uniza.sk**  ​\\ Študenti : **UPN@stud.uniza.sk** | 
 +| Heslo: | Heslo je rovnaké ako do IS na UNIZA (napr. WiFi, vzdelávanie,​ strava, EZP, dochádzka, študentský e-mail) |
 \\ \\
  
-  * Kliknite na zelený rámik s nápisom **Zistite, či je vhodný pre vás**. \\ +====== Microsoft Teams ====== 
-{{:zu:net:o365_reg0.jpg|}} +[[zu:net:office365:​teams|Microsoft Teams]] je centrum pre tímovú rácu v Office 365Pozvite všetkýchs ktorými pracujete, a získajte jedno miesto na chaty, volania a spoluprácu bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. 
-\\ +
-\\ +
-   * Zadajte svoj univerzitný e-mailŠtudenti použijú svoje UPN (napríklad novak8@stud.uniza.sk)učitelia svoje fakultné e-mailové konto:+
  
-{{:​zu:​net:​o365_reg1.jpg|}} ​ 
-\\ 
 \\ \\
-  * Pokračujte na Registráciu \\ +====== UNIZA LDAP účet ======
-  * Na obrazovke sa Vám zobrazí výzva, aby ste si skontrolovali obsah zadanej e-mailovej schránky, do ktorej Vám príde e-mail s inštrukciami ako pokračovať ďalej. Študenti sa prihlásia do študentskej e-mailovej schránky prostredníctvom adresy https://​webmail.stud.uniza.sk,​ kde opäť zadajú UPN a svoje heslo. Učiteľom príde e-mail do zadanej fakultnej e-mailovej schránky. \\ +
-  * V e-mailovej schránke by ste už mali mať novú správu. E-mail otvorte. \\ +
-{{:​zu:​net:​o365_reg2.jpg|}} ​ \\ +
  
-  * V doručenej správe nájdete text podobný tomuto. Kliknite na odkaz **Dokončiť registráciu s cieľom...** : \\ 
-{{:​zu:​net:​o365_reg3.jpg|}} \\ 
-  * Odkaz Vás presmeruje na stánku, kde vyplníte svoje meno, priezvisko a heslo, ktoré chcete používať v súvislosti so službou Office 365  : 
-{{:​zu:​net:​o365_reg4.jpg|}} \\ 
-  * Kliknite na **Začať** 
-  * Od tohto momentu môžete po prihlásení používať všetky dostupné súčasti služby Office 365. Zároveň je možné v tomto kroku nainštalovať Office 365 do Vášho PC / mobilného zariadenia. ​ 
  
-===== Ako nainštalovať Office 365 do počítača s MS Windows 7/8/8.1/10 =====  +Je účet tvare **UPN@stud.uniza.sk** v prípade zamestnancov ​a **UPN@stud.uniza.sk** v prípade ​študentov - naprnovak5@uniza.sk novak5@stud.uniza.sk
-**Táto inštalácia umožní využívať Office 365 tradičným spôsobom, teda formou desktopovej aplikácie fukčnej aj režime offline.** \\ +
-Pred samotnou inštaláciou Office 365 odporúčame skontrolovať,​ či nemáte v počítači nainštalovanú nejakú inú verziu Microsoft OfficeAk áno, odinštalujte ju. Vyhnete sa tak prípadným komplikáciám a konfliktom medzi rozličnými verziami Office. +
-  ​Kliknite na Inštalovať. Neskôr si môžete stiahnuť aplikáciu i pre svoj smartfón či tablet. Podporované sú systémy Android, iOS aj Windows Phone.  +
-{{:​zu:​net:​o365_inst_0.jpg|}} +
-  ​Ponúkne sa Vám na stiahnutie menší inštalačný súbor, ktorý si uložte do počítača (napr. na plochu). Súbor spustite : +
-{{:​zu:​net:​o365_inst_1.jpg|}} +
-  * Potvrďte **Áno**, chceme povoliť tomuto programu vykonávanie zmien počítači. +
-  * Inštalátor Vás môže teraz upozorniť na prípadný konflikt s inými verziami/​súčasťami balíka Office. Tieto je nutné pred pokračovaním odstrániť ​následne inštaláciu spustiť znova. Ak sa žiadne upozornenie nezobrazí, inštalátor bude sám pokračovať ďalej a pripravovať všetko potrebné. +
-  ​Inštalátor Office 365 bude na pozadí sťahovať desktopové inštalačné súbory. Zatiaľ môžeme pokračovať ďalej : +
-{{:​zu:​net:​o365_inst_2.jpg|}}  +
-  ​Vyberte, či chcete alebo nechcete pomáhať zlepšovať tento produkt zasielaním informácií o používaní tohto softvéru. +
-  * Postupujte **ďalej** cez inštruktážne obrázky, ktoré Vám priblížia princípy fungovania softvéru     +
-  ​Na konci procesu uvidíte okno s textom ​**Všetko je pripravené na použitie**Pokračujte cez tlačidlo **Hotovo** +
-  * Teraz už môžete spustiť Office 365 cez tlačidlo ŠTART (vo Windows 7/10), prípadne cez Modern UI (tzvMetro) rozhranie vo Windows 8/8.+
-{{:​zu:​net:​o365_inst_4.jpg|}} +
-{{:​zu:​net:​o365_inst_3.jpg|}} +
-  * Vytvorené dokumenty sa dajú ukladať na lokálny disk a zároveň aj synchronizovať v rámci služby OneDrive+
  
-===== Prvé prihlásenie sa k službe Office 365 cez web  ===== +Vaše UPN je váš jednoznačný identifikátor na UNIZA a nie je možné ho na požiadanie zmeniť. Tento účet používate na prihlasovanie sa do systémov a pod.
  
-Využiť môžete priamy [[http://​portal.office.com/​|link]] alebo adresu http://​portal.office.com alebo https://​login.microsoftonline.com +Študenti majú v tomto tvare vytvorený aj študentský e-mail.
-  * Zadajte svoje prístupové údaje zadané pri registrácii do služby Office 365 : +
-{{:​zu:​net:​o365_prihl_0.jpg|}}+
  
-----+===== Správa LDAP účtu =====
  
-  * **Pri prvom prihlásení sa** do služby Vás systém vyzve k zadaniu kontaktného e-mailu alebo telefónneho ​čísla. Tieto kontakty slúžia výlučne ako pomocné nástroje pri zabudnutí hesla k službám Office 365. __**Dôrazne odporúčame tento krok nespreskočiť!**__  ​: +Účet si môžete spravovať prostredníctvom [[https://nic.uniza.sk/nms|NMS]]
-{{:​zu:​net:​o365_heslo_0.jpg|}} +
-    * Odporúčame zadať telefónne číslo: +
-     ​{{:​zu:​net:​o365_heslo_1.jpg|}} +
-    * Vyberte Slovensko (+421) a zadajte **vlastné mobilné telefónne číslo bez úvodnej nuly**. Následne kliknite na **Poslať mi text** :   +
-     ​{{:​zu:​net:​o365_heslo_2.jpg|}} +
-    * Do mobilného telefónu Vám príde následne sms správa so 6-miestnym číselným kódom určeným na overenie. Kód zadajte do formulára a kliknute **Ďalej**:  +
-     ​{{:​zu:​net:​o365_heslo_5.jpg|}}  +
-    * Zobrazí sa informácia,​ že mobilný telefón používateľa bol úspešne overený. Tento mobilný kontakt využijete, ak v budúcnosti zabudnete heslo k službám Office 365.+
  
-===== Používanie aplikácií ​službe Office 365 cez web  ===== +Do aplikácie NMS sa prihlasujete **UPN@uniza.sk** ​prípade zamestnancov alebo **UPN@stud.uniza.sk** v prípade študentov. ​
  
-  * Po prihlásení sa do služby si môžete ​kliknutím do ľavého horného rohu vybrať požadovanú aplikáciu, s ktorou chcete pracovať. +[[zu:​net:​ldap|Viac informácií o LDAP]] 
-{{:zu:net:o365_prihl_1.jpg|}} \\ + 
-  ​* ​...napríklad Word  + 
-{{:zu:net:​o365_prihl_2.jpg|}} +\\ 
-  * Vaše dokumenty sa budú synchronizovať naprieč Vašimi zariadeniami. Upravovať či vytvárať ich môžete cez webové rozhranie alebo pomocou desktopovej aplikácie+ 
 +====== Najčastejšie otázky ====== 
 + 
 +=== Ako si zmením heslo do Office 365 === 
 +Služba je od 25.03.2020 synchronizovaná so všetkými IS UNIZA, na zmenu hesla môžete ​použiť: [[https://​nic.uniza.sk/​nms/​|UNIZA NMS]]
 + 
 +Heslo bude zmenené do všetkých IS UNIZA.  
 + 
 + 
 +---- 
 +[[zu:net:office365|Office 365]] \\ 
 +[[https://​nic.uniza.sk/​nms|UNIZA NMS]] \\ 
 +**Kontakt:** [[mailto:helpdesk-office365@uniza.sk|helpdesk-office365@uniza.sk]] \\
  
-===== Ako obnoviť zabudnuté heslo k službám Office 365  =====  
-Návod, ako postupovať pri strate prístupového hesla je [[zu:​net:​office365:​zabudnuteheslo|TU]]. 
zu/net/office365.1556623512.txt.gz · Posledná úprava: 2019/04/30 13:25 od mh