Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:mail:sieve

MAIL - automatická odpoveď

Automatickú odpoveď je možné nastaviť v aplikácií NMS (Network Namagement System) NMS 2.0

Nastavenie automatickej odpovede

Zrušenie nastavenia automatickej odpovede

zu/net/mail/sieve.txt · Posledná úprava: 2013/11/15 09:44 od lk