Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:office365:teams:sprava_skupiny

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:net:office365:teams:sprava_skupiny [2020/04/14 08:33]
mh
zu:net:office365:teams:sprava_skupiny [2020/04/14 08:33] (aktuálne)
mh
Riadok 27: Riadok 27:
   * **org-ikt-vedenie** -- skupina určená pre komunikáciu vedenia   * **org-ikt-vedenie** -- skupina určená pre komunikáciu vedenia
 V prípade edukačných skupín napr.: V prípade edukačných skupín napr.:
-  * **edu-fri-skratka_predmetu** -- ak má predmet viac učiteľov, môže sa doplniť meno učiteľa +  * **edu-fri-skratka_predmetu ​(celý názov predmetu)** -- ak má predmet viac učiteľov, môže sa doplniť meno učiteľa
-  * **Celý názov predmetu**+
 V prípade projektových skupín napr.: V prípade projektových skupín napr.:
   * **proj-ikt-názov_projektu**   * **proj-ikt-názov_projektu**
zu/net/office365/teams/sprava_skupiny.txt · Posledná úprava: 2020/04/14 08:33 od mh