Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:office365:teams:sprava_skupiny

Vytváranie skupín

Vytváranie skupín je centralizované. Pre vytvorenie skupiny kontaktujte helpdesk-office365@uniza.sk.

E-mail s požiadavkou na vytvorenie skupiny

E-mail s požiadavkou na vytvorenie skupiny poslať na helpdesk-office365@uniza.sk.

E-mail by mal obsahovať:

 1. Názov skupiny
 2. Vlastníka skupiny
 3. Viditeľnosť skupiny

Názov skupiny, v prípade ktorého sa dodržuje nasledovné vzor: TYP-PRACOVISKO-NAZOV

TYP- prvé tri písmená názvu skupiny určujú jej typ

 • org – organizačná skupiny určená napr. pre potreby porád, spolupráca na oddeleniach fakulty a pod.,
 • edu – skupina určená pre predmety, spolupráca so študentami a pod
 • proj – skupiny určená pre projekty fakulty a pod.

PRACOVISKO- skratka vášho pracoviska, skratka fakulty, katedry a pod.

NÁZOV - názov skupiny.

V prípade organizačných skupín napr.:

 • org-ikt-vedenie – skupina určená pre komunikáciu vedenia

V prípade edukačných skupín napr.:

 • edu-fri-skratka_predmetu (celý názov predmetu) – ak má predmet viac učiteľov, môže sa doplniť meno učiteľa

V prípade projektových skupín napr.:

 • proj-ikt-názov_projektu

Vlastníka skupiny, ktorý môže spravovať skupinu.

Viditeľnosť skupiny:

 • súkromná skupina – skupina je súkromná, užívateľov pridáva vlastník, alebo sa pripájajú prostredníctvom kódu (pozri Management skupiny)
 • verejná skupina – ku skupine sa môže pripojiť hocikto

Po vytvorení skupiny administrátorom môžete skupinu managovať v Microsoft Teams.

Management skupiny

Stiahnite si aplikáciu Microsoft Teams (https://products.office.com/sk-sk/microsoft-teams/download-app). Aplikáciu nainštalujte a prihláste sa.

Na prihlásenie použite vaše UNIZA UPN (napr. hvizdak5@uniza.sk) a heslo. UPN používate napr. do nového dochádzkového systému.

Prejdite na Tímy a uvidíte zoznam skupín, ktorých ste členom alebo vlastníkom.

Základné nastavenia skupiny (vlastník)

K základnej správe tímu sa dostanete kliknutím na tri bodky pri názve tímu. Vyberte Správa tímu – Nastavenia.

Pridávanie členov

Pridanie členov prostredníctvom kódu

Ak je vaša skupina privátna, môžete vygenerovať kód tímu a poslať ho e-mailom užívateľom, ktorí sa majú do skupiny pripojiť.

Pridanie členov manuálne

Ako vlastník skupiny môžete do skupiny pridať členov priamo vy. Prejdite na Správa tímu – Členovia a kliknite na Pridať člena. Členov môžete vyhľadávať podľa mena, priezviska a kombinácií.

Človek, ktorého sa snažíte pridať sa musí minimálne raz prihlásiť do Office 365 napr. cez web na adrese https://portal.office.com

Pridanie hosťa do tímu

Vlastník skupiny môže do skupiny pridať aj hosťa (človeka, ktorý nemá univerzitnú e-mailovú adresu). Prejdite na Správa tímu – Členovia a kliknite na Pridať člena. Napíšte celú e-mailovú adresu človeka, ktorého chcete pridať.

Do zadanej e-mailovej adresy príde pozvánka na pripojenie do tímu.

 

Pridanie sa do skupiny z pohľadu užívateľa/študenta

Do skupiny vás pridal vlastník

Netreba robiť nič, v tomto prípade sa vám skupina objaví v Microsoft Teams.

 

Pridanie sa do skupiny prostredníctvom kódu

Prihláste sa do Microsoft Teams svojím UPN a heslom.

 • Predjite na Tímy – Pripojiť sa alebo vytvoriť tím

 • Vložte kód tímu


Office 365
Office 365 - Microsoft Teams
UNIZA NMS
Kontakt: helpdesk-office365@uniza.sk

zu/net/office365/teams/sprava_skupiny.txt · Posledná úprava: 2020/04/14 08:33 od mh