Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:openstack:compute:images

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

zu:net:openstack:compute:images [2018/06/26 10:28] (aktuálne)
lk vytvorené
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Openstack Cloud - Obrazy pre vytváranie virtuálnych serverov - Images ======
 +
 +
 +Voľba :  Project > Compute > Images \\
 +
 +{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-images-01.jpg?​600|}}
 +
 +
 +----
 +[[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]]
  
zu/net/openstack/compute/images.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:28 od lk