Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:openstack:compute:instances

Openstack Cloud - Správa virtuálnych serverov - Instances

Voľba : Project > Compute > Instances

Voľba „Launch Instance“ - vytvorenie a spustenie novej inštancie virtuálneho serveru.

Vybrať obraz (Image) z ktorého sa bude vytvárať inštancia.

Vybrať „Flavor“ - prideliť zdroje (CPU,RAM,HDD,…) inštancii.

Priradiť privátnu sieť.

Priradiť „Security Groups“.

Priradiť kľúč pre ssh prihlásenie.

Proces vytvárania nového virtuálneho serveru.

Podrobnejšie zobrazenie parametrov virtuálneho serveru.

Pripojenie na konzolu. „Click to show only console“


Cloud1

zu/net/openstack/compute/instances.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:48 od lk