Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:openstack:compute:overview

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
zu:net:openstack:compute:overview [2018/06/26 09:39]
lk vytvorené
zu:net:openstack:compute:overview [2018/06/26 09:44] (aktuálne)
lk
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Openstack Cloud - Prehľad využívaných prostriedkov - Overview ====== ====== Openstack Cloud - Prehľad využívaných prostriedkov - Overview ======
 +
 +Prehľad využívaných prostriedkov - počet virtuálnych serverov, CPU, RAM, ...
  
 Voľba :  Project > Compute > Overview \\ Voľba :  Project > Compute > Overview \\
  
-{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-view-01.jpg?​400|}}+{{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-view-01.jpg?​600|}}
  
 ---- ----
 [[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]] [[zu:​net:​openstack:​cloud1|Cloud1]]
  
zu/net/openstack/compute/overview.1529998794.txt.gz · Posledná úprava: 2018/06/26 09:39 od lk