Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:stud:email:faq

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

zu:net:stud:email:faq [2015/12/09 08:23]
lk vytvorené
zu:net:stud:email:faq [2015/12/09 08:49] (aktuálne)
lk
Riadok 3: Riadok 3:
  
 **Prekročená quota a nemôžem vymazať správu, webmail hlási chybu "Chyba servera: UID COPY: Over quota"​** \\ **Prekročená quota a nemôžem vymazať správu, webmail hlási chybu "Chyba servera: UID COPY: Over quota"​** \\
-"​Nastavenia"​ -> "​Nastavenia servera"​  +"​Nastavenia"​ -> "​Nastavenia servera" ​\\ 
-  "​Vymazať správy, ak zlyhá ich presun do koša"  ​+ "​Vymazať správy, ak zlyhá ich presun do koša"  ​
  
 \\ \\
  
 **Prekročená quota ale vo webmaili nevidim žiadne správy** \\ **Prekročená quota ale vo webmaili nevidim žiadne správy** \\
-"​Nastavenia"​ -> "​Nastavenia servera" ​->  +"​Nastavenia"​ -> "​Nastavenia servera"  ​\\ 
-  "​Namiesto vymazania správy ju iba označiť ako vymazanú"​ + "​Namiesto vymazania správy ju iba označiť ako vymazanú"  ​\\ 
-  "​Nezobrazovať vymazané správy"​+ "​Nezobrazovať vymazané správy" ​ \\
  
 \\ \\
zu/net/stud/email/faq.txt · Posledná úprava: 2015/12/09 08:49 od lk