Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:stud:email:faq

Študentský e-mail FAQ


Prekročená quota a nemôžem vymazať správu, webmail hlási chybu „Chyba servera: UID COPY: Over quota“
„Nastavenia“ → „Nastavenia servera“
„Vymazať správy, ak zlyhá ich presun do koša“


Prekročená quota ale vo webmaili nevidim žiadne správy
„Nastavenia“ → „Nastavenia servera“
„Namiesto vymazania správy ju iba označiť ako vymazanú“
„Nezobrazovať vymazané správy“
Prejsť na hlavnú stránku STUDent

zu/net/stud/email/faq.txt · Posledná úprava: 2015/12/09 08:49 od lk