Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:tv:vlc_deinterlace

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

zu:net:tv:vlc_deinterlace [2018/01/30 12:57]
lk vytvorené
zu:net:tv:vlc_deinterlace [2018/01/30 23:05] (aktuálne)
lk
Riadok 6: Riadok 6:
 \\ \\
  
-{{:​zu:​net:​tv:​vlc-deinterlace-01.jpg?​400|}}+{{:​zu:​net:​tv:​vlc-deinterlace-01.jpg?​600|}}
  
 ľavé tlačidlo myši >  Video > Deinterlace mode > Bob ľavé tlačidlo myši >  Video > Deinterlace mode > Bob
 \\ \\
  
-{{:​zu:​net:​tv:​vlc-deinterlace-02.jpg?​400|}}+{{:​zu:​net:​tv:​vlc-deinterlace-02.jpg?​600|}}
  
  
Riadok 24: Riadok 24:
  
  
-{{:​zu:​net:​tv:​vlc-deinterlace-10.jpg?​400|}}+{{:​zu:​net:​tv:​vlc-deinterlace-10.jpg?​600|}}
  
  
Riadok 33: Riadok 33:
  
  
-{{:​zu:​net:​tv:​vlc-deinterlace-11.jpg?​400|}}+{{:​zu:​net:​tv:​vlc-deinterlace-11.jpg?​600|}}
  
 \\ \\
zu/net/tv/vlc_deinterlace.txt · Posledná úprava: 2018/01/30 23:05 od lk