Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:tv:vlc_deinterlace

VLC filter pre prekladané riadkovanie

Nastavenie pre aktuálne zobrazenie

ľavé tlačidlo myši > Video > Deinterlace > On

ľavé tlačidlo myši > Video > Deinterlace mode > Bob

Úprava nastavení

Menu > Tools > Preferences… (Ctrl+P)
V ľavej časti vybrať „Video > Filters“
vpravo zaškrtnúť „Deinterlace video filter“

V ľavej časti vybrať „Video > Filters > Deinterlace“
vpravo vybrať Streaming deinterlace mode: „Bob“


Uložiť nastavenia a reštartovať „VLC media player“

zu/net/tv/vlc_deinterlace.txt · Posledná úprava: 2018/01/30 23:05 od lk