Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:voip

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

zu:net:voip [2007/08/22 09:00]
lk vytvorené
zu:net:voip [2007/11/28 17:35] (aktuálne)
lk
Riadok 6: Riadok 6:
  
 [[zu:​net:​voip:​pripojene_organizacie|Pripojené organizácie]] [[zu:​net:​voip:​pripojene_organizacie|Pripojené organizácie]]
 +
 +[[https://​nic.uniza.sk/​nms/​|Výpis hovorov]] ​ \\
  
 ---- ----
 [[http://​voice.sanet.sk|VoIP Sanet]] ​ \\ [[http://​voice.sanet.sk|VoIP Sanet]] ​ \\
 [[http://​www.cesnet.cz/​iptelefonie/​|IP telefónia, CESNET]] ​ \\ [[http://​www.cesnet.cz/​iptelefonie/​|IP telefónia, CESNET]] ​ \\
zu/net/voip.txt · Posledná úprava: 2007/11/28 17:35 od lk