Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:sw:matlab:tah:install:ucebne

Matlab - Inštalácia na učebne

Pre inštaláciu Matlabu na učebne je pripravený licenčný server.

Pre download inštalačných DVD a postup inštalácie kontaktujte:

Ľuboš Kojdjak
email: lubos.kojdjak@uniza.sk
tel.: +421 41 513 1851

alebo správcov na fakultách.


Matlab

zu/sw/matlab/tah/install/ucebne.txt · Posledná úprava: 2017/09/19 15:36 od lk