Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:openstack:network:routers

Openstack Cloud - Konfiguracia routra - Routers

Voľba : Project > Network > Routers

Voľba „Create Router“. Zvoliť externú sieť - net-public-v16 (verejné ip adresy z rozsahu 158.193.16.x)

Vlastnosti routra.

V záložke „Interfaces“ voľbou „Add Interface“ pridať interface do už vytvorenej privátnej siete.


Cloud1

zu/net/openstack/network/routers.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:03 od lk