User Tools

Site Tools


hpc:navod:interactive

Príprava PBS sktiptu

Návrh spúšťacieho PBS skriptu pre úlohu v interaktívnom režime

#!/bin/sh
# nazov vo fronte
#PBS -N interactive

# skript ziada - 1 vypoctovy nod s 12 jadrami, 
#        7GB RAM na jadro, celkom 84GB RAM,
#        12 hodin maximalny cas vypoctu
#PBS -l nodes=1:ppn=12,pmem=7gb,walltime=12:00:00

# Nazov projektu
#PBS -A UNIZA_PROJ

# vypoctova fronta - parallel
#PBS -q parallel

# po ukonceni error file - "Simple.err"
#PBS -e Simple.err

# stdout do suboru - "Simple.result"
#PBS -o Simple.result

# zaslanie emailu -b begin, -e end, -a abort
# neposielat email (-n/none).
#PBS -m n

# zaslanie emailu na adresu
#PBS -M user@uniza.sk

# prenos nastavenia prostredia na vypoctovy nod
#PBS -v DISPLAY

# interktivne a povoli X11 forwarding
#PBS -I

Spustenie úlohy

qsub interactive.pbs

Po zaradení úlohy a pridelení zdrojov ste automaticky presmerovaný na pridelený výpočtový nod.

Spustenie aplikácie na výpočtovom node

napr. spustenie matlabu

[comp01]# module load matlab
[comp01]# matlab &
hpc/navod/interactive.txt · Last modified: 2017/05/19 20:53 by lk