User Tools

Site Tools


hpc:sw:comsol:howto1

COMSOL

verzie 5.0, 5.2

X Server

X servery pre windows

MobaXterm

Pripojenie na grid MobaXterm

Session → SSH

server: login.hpc.uniza.sk

Comsol

spustenie comsol

comsol cesta : /apps/comsol52/multiphysics/

spustenie comsol

$ module load comsol
$ comsol &

ak spustenie skonci chybou, prepnite renderovanie do SW modu. staci to takto spustit raz, comsol si ulozi nastavenie.

$ module load comsol
$ comsol -3Drend sw &

Comsol - výpočty

spustenie comsol výpočtu v interktívnom režime

vytvorte si pbs skript (comsol.pbs) pre interaktivnu pracu

#!/bin/sh
# nazov vo fronte
#PBS -N comsol

# skript ziada - 1 vypoctovy nod s 12 jadrami, 7GB RAM na jadro 
#                a 12 hodin maximalny cas vypoctu
#PBS -l nodes=1:ppn=12,pmem=7gb,walltime=12:00:00

# Nazov projektu
#PBS -A UNIZA_PROJ

# vypoctova fronta - batch
#PBS -q parallel

# po ukonceni error file -  "Simple.err"
#PBS -e Simple.err

# stdout do suboru -  "Simple.result"
#PBS -o Simple.result

# zaslanie emailu -b begin, -e end, -a abort
# neposielat email (-n/none).
#PBS -m n

# zaslanie emailu na adresu
#PBS -M user@uniza.sk

# prenos nastavenia prostredia na vypoctovy nod
#PBS -v DISPLAY

# interktivne a povoli X11 forwarding
#PBS -I

spustenie interaktivnej ulohy

$ qsub comsol.pbs

po pripojeni na vypoctovy nod spustite comsol

$ module load comsol
$ comsol -tmpdir /localscratch&
hpc/sw/comsol/howto1.txt · Last modified: 2018/03/08 16:43 by lk