Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:ldap

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
zu:net:ldap [2016/09/19 13:22]
mh
zu:net:ldap [2020/04/02 20:28] (aktuálne)
mh
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Univerzitný LDAP ====== ====== Univerzitný LDAP ======
  
-Univerzitný LDAP sa využíva na jednotnú ​správa ​užívateľských účtov. ​+Univerzitný LDAP sa využíva na jednotnú ​správu ​užívateľských účtov. ​
  
 ===== Správa účtov v LDAP ===== ===== Správa účtov v LDAP =====
Riadok 16: Riadok 16:
  
   * VPN do siete univerzity - [[zu:​net:​bezpecnost|Bezpečnosť PC a sieťových služieb]]   * VPN do siete univerzity - [[zu:​net:​bezpecnost|Bezpečnosť PC a sieťových služieb]]
- 
-  * [[zu:​net:​sso|SSO - Single Sign On]] pre webové aplikácie - [[https://​nic.uniza.sk/​sso/​|Single Sing On]] 
  
   * ZuFlow - žiadanky na prepravu, dovolenkové lístky - [[https://​nic.uniza.sk/​zuflow/​main/​index/​main|ZuFlow]]   * ZuFlow - žiadanky na prepravu, dovolenkové lístky - [[https://​nic.uniza.sk/​zuflow/​main/​index/​main|ZuFlow]]
Riadok 29: Riadok 27:
   * Registratúrna kniha - [[http://​srv-registratura.uniza.sk/​rk/​|Registratura]]   * Registratúrna kniha - [[http://​srv-registratura.uniza.sk/​rk/​|Registratura]]
  
-  * Dochádzka - [[http://doch2.uniza.sk/watt/​|Dochádzka]] +  * Dochádzka - [[http://doch3.uniza.sk/Infos/​|Dochádzka]]
- +
-  * Helpdesk - HP Service Manager - [[http://​itsm-hpsm.uniza.sk:​8081/​sm/​ess.do|HPSM]]+
  
-  * Študenti ziskajú email na serveri [[http://​stud.uniza.sk/​|stud.uniza.sk]] - viac informácii na [[zu:​net:​stud|študentská doména]] ​+  * Študenti ziskajú email na serveri [[https://webmail.stud.uniza.sk/​roundcubemail/|webmail]] - viac informácii na [[zu:​net:​stud|študentská doména]]
zu/net/ldap.1474284137.txt.gz · Posledná úprava: 2016/09/19 13:22 od mh