Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:ldap

Univerzitný LDAP

Univerzitný LDAP sa využíva na jednotnú správa užívateľských účtov.

Správa účtov v LDAP

Na správu LDAP účtu slúži aplikáca NMS, dostupná na správa LDAP databázy

Kde je možné použiť LDAP účet?

  • prístup do eduroam WiFi infraštruktúry na ŽU a participujúcich univerzitách - eduroam.uniza.sk
  • ZuFlow - žiadanky na prepravu, dovolenkové lístky - ZuFlow
  • Evidencia diplomových prác - EZP
  • Prístup čitateľa do systému univerzitnej knižnice - UK
  • e-Vzdelávanie + e-learning Žilinskej univerzity - eVzdelavanie - na prihlasovanie môžete použiť formáty UPN+heslo, UPN@uniza.sk+heslo alebo osobné číslo+heslo. Tieto informácie zistíte v aplikácii NMS.
  • Helpdesk - HP Service Manager - HPSM
zu/net/ldap.txt · Posledná úprava: 2016/09/19 13:22 od mh