ZuFlow - Žiadanky - Preprava, Dovolenky, Služby, Dochádzka

ZuFlow = Workflow dokumentov ŽU


   aplikácie obsahuje moduly :

Žiadanky na prepravu

   Podávanie žiadniek na prepravu, schvaľovanie, prideľovanie aút pracovníkom autodopravy.
  návod

Dovolenky

   Podávanie žiadostí o dovolenku, schvaľovanie, export dát do dochadzky.
  návod

Dochádzka

   Export dochádzky pre projekty EU
  návod

Služby (práce)

   Elektronické žiadanky o služby (práce)
  návod