ZuFlow - Žiadanky - Preprava, Dovolenky, Služby, Dochádzka

Info o aplikácii - ZuFlow: modul žiadanky na prepravu


   Aplikácia slúži na zadávanie, evidenciu a spracovanie žiadaniek na prepravu. Zároveň je aj ako úvodná aplikácia na použitie elektronického podpisu http://www.ecert.sk.
   Pre Microsoft Internet Explorer potrebujete nainstalovat kniznicu CAPICOM CAPICOM download
   Návod v PDF formáte

Postup spracovania žiadanky

Kroky žiadanky:

 • Nová - pracovník zadá svoju žiadanku na prepravu,
 • Schválenie - vedúci pracovník schváli, prípadne zamietne žiadanku,
 • Neschvalena - po zamietnuti vedúcim pracovníkom
 • Doprava - oddelenie autodopravy pridelí auto, vodiča,
 • Jazda - realizácia jazdy
 • Zrušená - zrušenie jazdy autodopravou, (nie je voľné auto,...)
 • Storno - stornovaná žiadanky

Podstavy žiadanku v každom kroku:

 • first - žiadanka bola posunutá do ďalšieho spracovania, v danom kroku ju ešte nikto neotvoril ani needitoval, nasledujúci podstav (open, edit)
 • open - už otvorená žiadanka oprávneným užívateľom, nasledujúci podstav (edit)
 • edit - žiadanka už bola editovaná v danom kroku, nasledujúci podstav (sign) alebo možnosť možne posunúť na ďalšie spracovanie (Schválenie,Doprava)
 • sign - podpísana žiadanka, možne posunúť na ďalšie spracovanie (Schválenie,Doprava)

Možnosť práce so žiadankou:

 • Zobraz - zobraziť žiadanku
 • Oprav - editácia žiadanky
 • Vymaž - vymazanie žiadanky
 • Storno - stornovanie žiadanky
 • Podpis - podpísať žiadanku elektronickým podpisom
 • Ďalší krok - posunúť žiadanku na ďalšie spracovanie, do ďalšieho kroku,
 • Tlač - zjednodušený formát zobrazenia žiadanky, vhodný na tlač

Voľby

Voľby pre užívateľa
 • moje žiadanky - výpis vlastných žiadaniek,
 • hľadaj cesty - užívateľské vyhľadávanie v žiadankách. slúži na zistenie, čí už niekto necestuje mojím smerom ,
 • nová žiadanka - zadanie vlastnej novej žiadanky,
 • obsadenosť auta - pre časové obdobie, výpis využívania auta v tabuľke
Voľby pre schvaľovateľa
 • hľadaj žiadanky - rozšírené vyhľadávanie v žiadankách ,
 • čakajú - schválenie - výpis žiadaniek čakajúcich na schválenie, ktoré možem odsúhlasiť,
Voľby pre autodopravu
 • hľadaj žiadanky - rozšírené vyhľadávanie v žiadankách ,
 • čakajú - doprava - výpis žiadanie, ktoré požadujú auto z mojho oddelenie,
 • výpis jázd - formátovaný výpis jázd, za zadané obdobie, pre auto,
 • nové auto - zadanie nového vozidla ,
 • hľadaj auto - vyhľadávanie vo vozidlách, oprava záznamu o vozidle,
 • GPS import - import GPS dát, automatické priradenie údajov k žiadankám,
 • GPS priraď - kontrola a korekcia automatického spracovani GPS dát,
Voľby pre štatistické vyhodnotenie
 • Výpis jázd - výpis jázd pre obdobie a auto
 • Počet jázd podľa ŠPP - výpis počtu jázd pre obdobie, auto a ŠPP